Home Tags Toyota Motor

Toyota Motor

Toyota ตั้งเป้าจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งได้ไกลกว่า 300 กม. ประมาณปี 2020

Toyota Motor เตรียมจะเพิ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากที่มีรถยนต์ไฮบริด (น้ำมัน/ไฟฟ้า) และรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel-cell Vehicles) อยู่แล้ว จากการตั้งเป้าวางจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า ในช่วงประมาณปี 2020 Toyota เล็งจะพัฒนาให้รถยนต์ไฟฟ้าของตน สามารถวิ่งเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า 300 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ซึ่งหนึ่งในแผนของ Toyota ตอนนี้คือนำแพลตฟอร์มรถยนต์ในปัจจุบันอย่าง Prius หรือ Corolla มาพัฒนาต่อเป็นรถยนต์ไฟฟ้า แต่ไม่ว่าแผนสุดท้ายจะเป็นอย่างไร...