Home Tags Volkswagen

volkswagen

บริษัทโฟล์คสวาเก้น ประกาศความร่วมมือผลิตรถไฟฟ้าไฮบริด กับ JAC Motors

โฟล์คสวาเก้น กรุ๊ป ลงนามข้อตกลงร่วมกันพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด โดยเป็นความร่วมมือกับบริษัทจากประเทศจีน คือ JAC Motors ( Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. ) โดยมุ่งหวังที่จะให้รถยนต์รุ่นนี้ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าทำตลาดในประเทศจีน ซึ่งรัฐบาลจีนกำลังเร่งสนับสุนและเร่งปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศจีนเองที่เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน และจีนเองก็ถือเป็นตลาดรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยุคปัจจบุัน โฟล์คสวาเก้น คาดหวังในอนาคตจากความร่วมือนี้น่าจะเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยในปีที่ผ่านมา 2 ไตรมาสแรกของปี 2016 โฟล์คสวาเก้น มียอดขายเพิ่มขึ้นกว่า...